Evropski svet

01-10-2017

Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic, daje potrebne spodbude za razvoj Evropske unije in določa splošne politične smernice. Tudi predsednik Komisije je član Evropskega sveta, vendar brez glasovalne pravice. Evropski svet na začetku zasedanj nagovori Predsednik Evropskega parlamenta. Z Lizbonsko pogodbo je Evropski svet dobil stalnega predsednika in postal institucija Unije.

Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic, daje potrebne spodbude za razvoj Evropske unije in določa splošne politične smernice. Tudi predsednik Komisije je član Evropskega sveta, vendar brez glasovalne pravice. Evropski svet na začetku zasedanj nagovori Predsednik Evropskega parlamenta. Z Lizbonsko pogodbo je Evropski svet dobil stalnega predsednika in postal institucija Unije.