Akvakultura v Evropi

01-01-2018

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam.

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam.