Intelektualna, industrijska in poslovna lastnina

01-02-2018

Intelektualna lastnina zajema vse izključne pravice za intelektualne stvaritve. Deli se na dve vrsti pravic: industrijsko lastnino, ki zajema izume (patente), blagovne znamke, industrijske vzorce in modele ter označbe porekla, in na avtorsko pravico, ki zajema lastnino umetniških in literarnih del. Unija ima izrecno pristojnost za pravice intelektualne lastnine od začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) leta 2009 dalje (člen 118).

Intelektualna lastnina zajema vse izključne pravice za intelektualne stvaritve. Deli se na dve vrsti pravic: industrijsko lastnino, ki zajema izume (patente), blagovne znamke, industrijske vzorce in modele ter označbe porekla, in na avtorsko pravico, ki zajema lastnino umetniških in literarnih del. Unija ima izrecno pristojnost za pravice intelektualne lastnine od začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) leta 2009 dalje (člen 118).