Notranji energetski trg

01-02-2018

Za uskladitev in liberalizacijo notranjega energetskega trga Evropske unije se od leta 1996 sprejemajo ukrepi, ki urejajo dostop do trga, njegovo preglednost in regulacijo ter varstvo potrošnikov, podpirajo pa tudi medsebojno povezanost in ustrezno raven oskrbe. Njihov namen je vzpostaviti bolj konkurenčen, na uporabnike osredotočen, prožen in nediskriminatoren trg EU z električno energijo z dobavnimi cenami na tržni podlagi. Na tak način se krepijo in razširjajo pravice posameznih strank in energetskih skupnosti, odpravlja se energijska revščina, pojasnjuje se vloga in odgovornost udeležencev na trgu in regulatorjev, hkrati pa se obravnava zanesljiva oskrba z energijo, plinom in nafto ter razvoj vseevropskih omrežij za transport električne energije in plina.

Za uskladitev in liberalizacijo notranjega energetskega trga Evropske unije se od leta 1996 sprejemajo ukrepi, ki urejajo dostop do trga, njegovo preglednost in regulacijo ter varstvo potrošnikov, podpirajo pa tudi medsebojno povezanost in ustrezno raven oskrbe. Njihov namen je vzpostaviti bolj konkurenčen, na uporabnike osredotočen, prožen in nediskriminatoren trg EU z električno energijo z dobavnimi cenami na tržni podlagi. Na tak način se krepijo in razširjajo pravice posameznih strank in energetskih skupnosti, odpravlja se energijska revščina, pojasnjuje se vloga in odgovornost udeležencev na trgu in regulatorjev, hkrati pa se obravnava zanesljiva oskrba z energijo, plinom in nafto ter razvoj vseevropskih omrežij za transport električne energije in plina.