Inovacijska politika

01-02-2018

Inovacije imajo v našem gospodarstvu vse pomembnejšo vlogo. Prinašajo koristi tako potrošnikom kot delavcem v EU. So bistvenega pomena za ustvarjanje boljših delovnih mest, izgradnjo bolj zelene družbe in višjo kakovost življenja, pa tudi za ohranjanje konkurenčnosti EU na svetovnem trgu. Inovacijska politika je posrednik med politiko na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter industrijsko politiko, njen cilj pa je ustvariti spodbuden okvir za udejanjanje zamisli na trgu.

Inovacije imajo v našem gospodarstvu vse pomembnejšo vlogo. Prinašajo koristi tako potrošnikom kot delavcem v EU. So bistvenega pomena za ustvarjanje boljših delovnih mest, izgradnjo bolj zelene družbe in višjo kakovost življenja, pa tudi za ohranjanje konkurenčnosti EU na svetovnem trgu. Inovacijska politika je posrednik med politiko na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter industrijsko politiko, njen cilj pa je ustvariti spodbuden okvir za udejanjanje zamisli na trgu.