Posredna obdavčitev

01-02-2018

K posrednim davkom sodita davek na dodano vrednost in trošarine za alkohol, tobak in energijo. Skupni sistem davka na dodano vrednost v splošnem velja za blago in storitve, ki se kupujejo in prodajajo za uporabo v Evropski uniji. Trošarine se obračunavajo pri prodaji ali uporabi specifičnih izdelkov. Zakonodajne dejavnosti Evropske unije se osredotočajo na usklajevanje in približevanje zakonodaje o tem davku, pa tudi na harmonizacijo trošarin za alkohol, tobak in energijo, s čimer bi zagotovili dobro delovanje notranjega trga.

K posrednim davkom sodita davek na dodano vrednost in trošarine za alkohol, tobak in energijo. Skupni sistem davka na dodano vrednost v splošnem velja za blago in storitve, ki se kupujejo in prodajajo za uporabo v Evropski uniji. Trošarine se obračunavajo pri prodaji ali uporabi specifičnih izdelkov. Zakonodajne dejavnosti Evropske unije se osredotočajo na usklajevanje in približevanje zakonodaje o tem davku, pa tudi na harmonizacijo trošarin za alkohol, tobak in energijo, s čimer bi zagotovili dobro delovanje notranjega trga.