Mednarodni sporazumi v teku: Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko - Okvir za spodbujanje skupnih vrednot

22-01-2019

Evropska unija in Japonska temeljita na istih vrednotah, kot so demokracija, tržno gospodarstvo, človekove pravice in dostojanstvo, svoboda, enakost in pravna država. Zaradi vse bolj nepopustljivih sosednjih držav se obe osredotočata tudi na varnostna vprašanja. Evropska unija je sprejela globalno strategijo, ki kot prednostni strateški nalogi določa varnost in obrambo ter vključuje sklepe o okrepljenem varnostnem sodelovanju EU v Aziji in z njo. Japonska je reformirala svojo varnostno politiko, da bi proaktivno prispevala k miru. Da bi poglobili odnose, sta Evropska unija in Japonska julija 2018 podpisali zavezujoč sporazum o strateškem partnerstvu, ki bo začel veljati, potem ko ga bodo ratificirale vse države članice, sočasno pa so potekala tudi pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Sporazum o strateškem partnerstvu s spodbujanjem političnega in sektorskega sodelovanja ter skupnih ukrepov, ki naj bi se izvajali na več kot 40 področjih skupnega interesa, predstavlja okvir za krepitev vsestranskega partnerstva. Ko bo začel veljati sporazum, bo začelo bolje delovati tudi strateško partnerstvo med EU in Japonsko. Evropski uniji in Japonski bo omogočal spodbujati skupne vrednote, kot so človekove pravice in načela pravne države, mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, svetovni mir in stabilnost. Poleg tega bo lahko s tem sporazumom sodelovanje na področju varnosti med EU in Japonsko doseglo svoj polni potencial.

Evropska unija in Japonska temeljita na istih vrednotah, kot so demokracija, tržno gospodarstvo, človekove pravice in dostojanstvo, svoboda, enakost in pravna država. Zaradi vse bolj nepopustljivih sosednjih držav se obe osredotočata tudi na varnostna vprašanja. Evropska unija je sprejela globalno strategijo, ki kot prednostni strateški nalogi določa varnost in obrambo ter vključuje sklepe o okrepljenem varnostnem sodelovanju EU v Aziji in z njo. Japonska je reformirala svojo varnostno politiko, da bi proaktivno prispevala k miru. Da bi poglobili odnose, sta Evropska unija in Japonska julija 2018 podpisali zavezujoč sporazum o strateškem partnerstvu, ki bo začel veljati, potem ko ga bodo ratificirale vse države članice, sočasno pa so potekala tudi pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Sporazum o strateškem partnerstvu s spodbujanjem političnega in sektorskega sodelovanja ter skupnih ukrepov, ki naj bi se izvajali na več kot 40 področjih skupnega interesa, predstavlja okvir za krepitev vsestranskega partnerstva. Ko bo začel veljati sporazum, bo začelo bolje delovati tudi strateško partnerstvo med EU in Japonsko. Evropski uniji in Japonski bo omogočal spodbujati skupne vrednote, kot so človekove pravice in načela pravne države, mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, svetovni mir in stabilnost. Poleg tega bo lahko s tem sporazumom sodelovanje na področju varnosti med EU in Japonsko doseglo svoj polni potencial.