Razprave o prihodnosti Evrope v Evropskem parlamentu, 2018-2019: Pregled govorov voditeljev držav in vlad EU

08-05-2019

Ta dokument zaključuje štiri briefinge o razpravah o prihodnosti Evrope, v katerih so pojasnjena stališča različnih voditeljev držav ali vlad, ki so govorili na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta od januarja 2018 do aprila 2019. V prvem delu dokumenta so opisane splošne skupne točke in razhajanja med govorniki, težnje v obravnavanih temah in podani predlogi. Drugi del dokumenta vsebuje povzetke nekaterih najpomembnejših izjav govornikov in podrobnejšo analizo njihovih različnih stališč o teh ključnih področjih politike: ekonomska in monetarna unija, migracije, socialna razsežnost, mednarodna trgovina, podnebne spremembe in energija, varnost in obramba, naslednji večletni finančni okvir ter institucionalna vprašanja.

Ta dokument zaključuje štiri briefinge o razpravah o prihodnosti Evrope, v katerih so pojasnjena stališča različnih voditeljev držav ali vlad, ki so govorili na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta od januarja 2018 do aprila 2019. V prvem delu dokumenta so opisane splošne skupne točke in razhajanja med govorniki, težnje v obravnavanih temah in podani predlogi. Drugi del dokumenta vsebuje povzetke nekaterih najpomembnejših izjav govornikov in podrobnejšo analizo njihovih različnih stališč o teh ključnih področjih politike: ekonomska in monetarna unija, migracije, socialna razsežnost, mednarodna trgovina, podnebne spremembe in energija, varnost in obramba, naslednji večletni finančni okvir ter institucionalna vprašanja.