Spodbujanje zasebnih naložb v kulturni sektor

15-07-2011

Ta študija skuša opredeliti trende na področju spodbud za zasebne naložbe v kulturni sektor držav članic EU. Opira se na empirične podatke, zbrane z vprašalniki, študije primerov in teoretične raziskave. Vsebuje pregled mehanizmov in ukrepov za spodbujanje zasebnih naložb, kot so: davčni okvir (tj. spodbujanje porabe kulturnih storitev ter poslovnih in ljubiteljskih naložb), finančni in bančni programi ter posredniški mehanizmi. Prav tako je predstavljena primerjava med zasebnimi naložbami v kulturo v Združenih državah in Evropi.

Ta študija skuša opredeliti trende na področju spodbud za zasebne naložbe v kulturni sektor držav članic EU. Opira se na empirične podatke, zbrane z vprašalniki, študije primerov in teoretične raziskave. Vsebuje pregled mehanizmov in ukrepov za spodbujanje zasebnih naložb, kot so: davčni okvir (tj. spodbujanje porabe kulturnih storitev ter poslovnih in ljubiteljskih naložb), finančni in bančni programi ter posredniški mehanizmi. Prav tako je predstavljena primerjava med zasebnimi naložbami v kulturo v Združenih državah in Evropi.

Zunanji avtor

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)