Evropa za državljane (2014-2020)

10-09-2012

To obvestilo vsebuje jedrnat pregled in kritično oceno predlaganega programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020, ki naj bi prispeval k obujanju spomina in državljanski udeležbi v Evropi. Na osnovi preteklih pobud za aktivno državljanstvo na evropski ravni in trenutno veljavnega programa „Evropa za državljane“ analizira nastanek novega predloga Komisije, njegovo vsebino ter odziv drugih institucij EU in interesnih skupin nanj. Prav tako preučuje njegove prednosti in slabosti, čemur sledijo priporočila za popravke tega zakonodajnega predloga.

To obvestilo vsebuje jedrnat pregled in kritično oceno predlaganega programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020, ki naj bi prispeval k obujanju spomina in državljanski udeležbi v Evropi. Na osnovi preteklih pobud za aktivno državljanstvo na evropski ravni in trenutno veljavnega programa „Evropa za državljane“ analizira nastanek novega predloga Komisije, njegovo vsebino ter odziv drugih institucij EU in interesnih skupin nanj. Prav tako preučuje njegove prednosti in slabosti, čemur sledijo priporočila za popravke tega zakonodajnega predloga.