Ogroženi jeziki in jezikovna raznolikost v Evropski uniji

15-03-2013

Dokument v okviru bogate raznolikosti jezikov, ki obstajajo v Evropi, obravnava možne posledice izginotja nekaterih od teh jezikov ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se zagotovi njihov obstoj tudi v prihodnosti.

Dokument v okviru bogate raznolikosti jezikov, ki obstajajo v Evropi, obravnava možne posledice izginotja nekaterih od teh jezikov ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se zagotovi njihov obstoj tudi v prihodnosti.

Zunanji avtor

Meirion Prys Jones