Carinsko sodelovanje v območju svobode, varnosti in pravice - Vloga carine pri upravljanju zunanjih meja EU

15-04-2011

Ta študija primerja sedanjo vlogo carin na zunanjih mejah z vlogo, ki bi jo morale imeti. Znatna neuravnovešenost med vključitvijo carin in mejnih straž ovira nemoteno izvajanje nadzora meja ter prinaša varnostna tveganja za Unijo in njene državljane, tudi zaradi terorističnih napadov. V tej študiji so analizirani vzroki za to neravnovesje in predlagane ustrezne rešitve v skladu z mednarodnimi standardi.

Ta študija primerja sedanjo vlogo carin na zunanjih mejah z vlogo, ki bi jo morale imeti. Znatna neuravnovešenost med vključitvijo carin in mejnih straž ovira nemoteno izvajanje nadzora meja ter prinaša varnostna tveganja za Unijo in njene državljane, tudi zaradi terorističnih napadov. V tej študiji so analizirani vzroki za to neravnovesje in predlagane ustrezne rešitve v skladu z mednarodnimi standardi.

Zunanji avtor

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)