Instrumenti financiranja za prometno infrastrukturo EU

15-06-2012

Študija vsebuje pregled najpomembnejših sedanjih in prihodnjih instrumentov in virov financiranja za prometno infrastrukturo EU, zlasti za omrežje TEN-T. Vključuje tudi bolj analitično obravnavo teh instrumentov glede na spremembe temeljnega okvira politike.

Študija vsebuje pregled najpomembnejših sedanjih in prihodnjih instrumentov in virov financiranja za prometno infrastrukturo EU, zlasti za omrežje TEN-T. Vključuje tudi bolj analitično obravnavo teh instrumentov glede na spremembe temeljnega okvira politike.

Zunanji avtor

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)