Turizem industrijske dediščine in kmetijski/podeželski turizem v Evropi

15-01-2013

To poročilo vsebuje opis in analizo, kako, zakaj, kdaj in kje sta se v Evropi razvila turizem, ki temelji na industrijski dediščini, in podeželski turizem. V njem so obravnavana aktualna vprašanja s teh področij ter predlagani načini za širjenje obeh dejavnosti in krepitev njune uspešnosti in trajnosti, s čimer bi dosegli večje gospodarske, okoljske in družbeno-kulturne koristi za udeležene lokalne skupnosti ter celotno Evropo.

To poročilo vsebuje opis in analizo, kako, zakaj, kdaj in kje sta se v Evropi razvila turizem, ki temelji na industrijski dediščini, in podeželski turizem. V njem so obravnavana aktualna vprašanja s teh področij ter predlagani načini za širjenje obeh dejavnosti in krepitev njune uspešnosti in trajnosti, s čimer bi dosegli večje gospodarske, okoljske in družbeno-kulturne koristi za udeležene lokalne skupnosti ter celotno Evropo.

Zunanji avtor

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki