Izobraževanje učiteljev: stanje in napovedi na področju usposabljanja osnovnošolskih učiteljev v Evropi

15-07-2014

Študija je v pomoč Odboru za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta pri obravnavanju kakovosti osnovnošolskih učiteljev po Evropi. Vsebuje oceno stanja začetnega usposabljanja učiteljev, podpore na začetku poklicne poti ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja v Evropi, in sicer z vidika posameznih učiteljev in njihovih pedagogov. Poročamo, v kolikšni meri ti podsistemi stalnega izobraževanja učiteljem pomagajo premagovati izzive v učilnicah, v šoli in na sistemski ravni. Poročilo vsebuje pregled reform v tem sektorju na podlagi prejšnjih priporočil. Študija vključuje strateška priporočila, kako z izobraževanjem učiteljev še dodatno izboljšati kakovost poučevanja.

Študija je v pomoč Odboru za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta pri obravnavanju kakovosti osnovnošolskih učiteljev po Evropi. Vsebuje oceno stanja začetnega usposabljanja učiteljev, podpore na začetku poklicne poti ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja v Evropi, in sicer z vidika posameznih učiteljev in njihovih pedagogov. Poročamo, v kolikšni meri ti podsistemi stalnega izobraževanja učiteljem pomagajo premagovati izzive v učilnicah, v šoli in na sistemski ravni. Poročilo vsebuje pregled reform v tem sektorju na podlagi prejšnjih priporočil. Študija vključuje strateška priporočila, kako z izobraževanjem učiteljev še dodatno izboljšati kakovost poučevanja.

Zunanji avtor

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)