Politika enakosti spolov v Sloveniji

05-03-2015

Pričujoča analiza, ki je bila pripravljena na zahtevo Odbora za pravice žensk in enakost spolov, vsebuje pregled veljavne slovenske zakonodaje in politik na področju enakosti spolov. Prav tako prikazuje stanje glede enakosti spolov na različnih področjih, vključno z zaposlovanjem, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, prisotnostjo žensk na vodilnih položajih, ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola in trgovini z ljudmi ter na področju spolnih in reproduktivnih pravic. Čeprav je na številnih področjih mogoče zaslediti napredek, pa še vedno obstajajo vrzeli, ki jih je treba ustrezno obravnavati.

Pričujoča analiza, ki je bila pripravljena na zahtevo Odbora za pravice žensk in enakost spolov, vsebuje pregled veljavne slovenske zakonodaje in politik na področju enakosti spolov. Prav tako prikazuje stanje glede enakosti spolov na različnih področjih, vključno z zaposlovanjem, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, prisotnostjo žensk na vodilnih položajih, ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola in trgovini z ljudmi ter na področju spolnih in reproduktivnih pravic. Čeprav je na številnih področjih mogoče zaslediti napredek, pa še vedno obstajajo vrzeli, ki jih je treba ustrezno obravnavati.