Cestni tovorni promet: zakaj imajo prevozniki v EU raje tovornjake kot vlake

16-03-2015

V tem dokumentu so ocenjeni dejavniki, ki vplivajo na prevoznike v EU pri izbiri vrste prevoza, in navedeni razlogi, zakaj pogosto dajejo prednost cestnemu prevozu pred železniškim. Podlaga za študijo so bili analiza dolgoročnih trendov v tovornem prometu, več nacionalnih študij primerov (Nemčija, Poljska, Francija, Italija in Španija) in intervjuji z akterji v industriji. V njej so preučeni najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste tovornega prometa. V zaključnem poglavju so priporočila o glavnih elementih učinkovite strategije, s katero bi spodbudili uporabo železniškega prevoza, pripravljena na temelju političnih izkušenj v preteklosti.

V tem dokumentu so ocenjeni dejavniki, ki vplivajo na prevoznike v EU pri izbiri vrste prevoza, in navedeni razlogi, zakaj pogosto dajejo prednost cestnemu prevozu pred železniškim. Podlaga za študijo so bili analiza dolgoročnih trendov v tovornem prometu, več nacionalnih študij primerov (Nemčija, Poljska, Francija, Italija in Španija) in intervjuji z akterji v industriji. V njej so preučeni najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste tovornega prometa. V zaključnem poglavju so priporočila o glavnih elementih učinkovite strategije, s katero bi spodbudili uporabo železniškega prevoza, pripravljena na temelju političnih izkušenj v preteklosti.

Zunanji avtor

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra