Strateška skladnost kohezijske politike: primerjava med programskima obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

16-02-2015

Cilj pričujoče študije je oceniti razvoj in izvajanje strateške skladnosti kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Avtorji študije na podlagi analize dokumentov in razgovorov z organi držav članic ugotavljajo, da se je stanje v celoti gledano v primerjavi s preteklim obdobjem izboljšalo, vendar obenem izpostavljajo tudi številne izzive, povezane z zagotavljanjem strateško skladnega pristopa med različnimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter ostalimi politikami EU, s katerimi se bodo morale soočiti tako EU kot tudi njene države članice.

Cilj pričujoče študije je oceniti razvoj in izvajanje strateške skladnosti kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Avtorji študije na podlagi analize dokumentov in razgovorov z organi držav članic ugotavljajo, da se je stanje v celoti gledano v primerjavi s preteklim obdobjem izboljšalo, vendar obenem izpostavljajo tudi številne izzive, povezane z zagotavljanjem strateško skladnega pristopa med različnimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter ostalimi politikami EU, s katerimi se bodo morale soočiti tako EU kot tudi njene države članice.

Zunanji avtor

Stefan Kah, Carlos Mendez, John Bachtler and Stephen Miller (EPRC)