RAZISKAVA ZA ODBOR ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE – MANJŠINSKI JEZIKI IN IZOBRAŽEVANJE: NAJBOLJŠE PRAKSE IN PASTI

15-02-2017

To je poročilo o poglobljeni primerjalni analizi trinajstih jezikovnih študij primera, namenjeni vpogledu v razmere na področju manjšinskih jezikov v izobraževanju v Evropi. V njem so opisane smernice za najboljše prakse in poudarjeni izzivi, s katerimi se soočajo manjšinski jeziki v izobraževanju. Posebna pozornost je namenjena poklicnemu usposabljanju in poklicnim možnostim. Na koncu so podana priporočila, kako lahko EU podpira jezike manjšin v izobraževanju.

To je poročilo o poglobljeni primerjalni analizi trinajstih jezikovnih študij primera, namenjeni vpogledu v razmere na področju manjšinskih jezikov v izobraževanju v Evropi. V njem so opisane smernice za najboljše prakse in poudarjeni izzivi, s katerimi se soočajo manjšinski jeziki v izobraževanju. Posebna pozornost je namenjena poklicnemu usposabljanju in poklicnim možnostim. Na koncu so podana priporočila, kako lahko EU podpira jezike manjšin v izobraževanju.

Zunanji avtor

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK