Prihajajoči dogodki

Joint BUDG/CONT workshop of 30 January 2023
Delavnice BUDG CONT

The workshop will cover a series of important questions regarding the financial instruments that are needed to reach the environmental goals that are set out in the Paris Agreement to which the EU and all its Member States are signatories. More specifically, the question is raised how much has been committed so far financially and how much of this is the EU’s contribution.

Media freedom
Predstavitve LIBE IMCO CULT

The LIBE committee in association with CULT and IMCO committees, organises on 31st of January a hearing dedicated to the "Media Freedom Act", a long awaited legislative proposal aiming to strengthen media pluralism and media freedom in the European Union.

EPRS chat in EP Info Hub
Delavnice EPRS

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Marie Lecerf, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS online event on 7 February
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This annual event focuses on budgetary and macro-economic challenges facing the EU and the euro area. Members of the European Parliament and experts from the European Commission will discuss economic trends and the contribution of the EU budget and the Next Generation EU recovery instrument to Europe's economy.

EPRS event on 8 February
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Representatives of the European Science Academies will present their latest report on regenerative agriculture: a critical analysis on soil-health restoration, carbon capture and storage, reversal of biodiversity loss, with final evidence-based policy recommendations. A roundtable discussion on the tools to meet the main goals and targets, of both the Farm to Fork and Biodiversity Strategies, will be held with members of the European Parliament and representatives of the Commission services.

Cover of the book by Lisa Dellmuth
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: The European Union and its citizens: EU funding, social investment and human well-being

Presentation of the book 'Is Europe Good for You? EU Spending and Well-Being’ (2021) by Lisa DELLMUTH, Professor of International Relations, University of Stockholm

Predstavitve

V skladu s členom 193 Poslovnika lahko odbor pripravi predstavitev mnenj strokovnjakov, če meni, da je to bistveno za učinkovit potek njegovega dela v zvezi z določeno zadevo. Predstavitve lahko skupaj pripravita dva ali več odborov. Večina odborov pripravlja redne predstavitve, kar jim omogoča stik s strokovnjaki in razpravljanje o ključnih temah. Na tej strani so prikazane vse dosegljive informacije o predstavitvah v odborih, vključno s programi, plakati in prispevki govornikov.

Delavnice

Delavnice organizirajo tematski sektorji in Oddelek za znanstvene napovedi (STOA) v skladu s finančno uredbo. Delavnice niso vedno javne, lahko pa se izvajajo med sejo odbora.

Okrogle mize EPRS in predstavitve knjig

Okrogle mize EPRS in predstavitve knjig

Drugi dogodki

Vsi drugi dogodki, povezani s tematiko