Iskanje

Rezultati iskanja

Prikazujem 10 od 35 Rezultati

At the first plenary session of March 2021, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in the year 2019, based on the Ombudsman's annual report presented on 4 May 2020. The report covers the final year of Emily O'Reilly's first mandate as Ombudsman before her re election for a second term in late December 2019.

The European Commission is the executive body of the European Union. Under the Treaties, its tasks are to 'promote the general interest of the Union', without prejudice to individual Member States, to 'ensure the application of the Treaties' and adopted measures, and to 'execute the budget'. It also holds a virtual monopoly on the right of legislative initiative, alone proposing nearly all EU legislation to the European Parliament and the Council of the EU. The College of Commissioners is currently ...

This study analyses the role, organisational structure, tasks and financial and human resources of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER plays an important role in the development, integration and functioning of the electricity and gas systems and markets in the EU, and its responsibilities in these domains have since its establishment in 2011 substantially increased. Although its resources have also significantly grown, ACER is facing a structural budget shortage and had ...

This briefing provides an overview of the European Systemic Risk Board (ESRB), its’ main features, mandate and accountability. It also includes the overview of recent review of the ESRB mission, mandate and organisation as part of the review of European System of Financial Supervision.

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Evropska investicijska banka

Kratki vodnik po EU 01-11-2017

Evropska investicijska banka (EIB) pospešuje cilje Evropske unije z zagotavljanjem dolgoročnega projektnega financiranja, jamstev in svetovanja. Podpira projekte v EU kot tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada in skupaj z njim tvori skupino EIB. V okviru naložbenega načrta za Evropo, ki ga je predlagala Komisija, je skupina EIB del širše strategije, katere cilj je vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo ...

The Court of Auditors

Kratki vodnik po EU 01-10-2017

The European Court of Auditors is in charge of the audit of EU finances. As the EU’s external auditor, it contributes to improving EU financial management and acts as the independent guardian of the financial interests of the citizens of the Union.

Svet Evropske unije

Kratki vodnik po EU 01-04-2017

Svet je institucija, ki skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo Evropske unije v obliki direktiv in uredb ter pripravlja sklepe in nezavezujoča priporočila. Na področjih, za katera je pristojen, odloča z navadno večino, kvalificirano večino ali soglasjem glede na pravno podlago akta, ki ga je treba odobriti.

Evropska komisija

Kratki vodnik po EU 01-04-2017

Komisija je institucija EU, ki ima izključno pristojnost zakonodajne pobude in pomembne izvršilne pristojnosti na področjih, kot sta konkurenca in zunanja trgovina. Je glavni izvršilni organ Evropske unije, ki ga tvori kolegij članov, v katerem je po en komisar na državo članico. Poleg tega predseduje odborom, odgovornim za izvajanje prava EU. Prejšnji sistem komitologije sta nadomestila nova pravna instrumenta, in sicer izvedbeni in delegirani akti.