15

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Storitve tematskih sektorjev (Odbor ECON pod drobnogledom)

14-06-2019

Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje, najsodobnejše analize in neodvisne raziskave svojim odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO. Ta brošura obravnava storitve tematskega sektorja za odbor ECON.

Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje, najsodobnejše analize in neodvisne raziskave svojim odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO. Ta brošura obravnava storitve tematskega sektorja za odbor ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Posredna obdavčitev

01-02-2018

K posrednim davkom sodita davek na dodano vrednost in trošarine za alkohol, tobak in energijo. Skupni sistem davka na dodano vrednost v splošnem velja za blago in storitve, ki se kupujejo in prodajajo za uporabo v Evropski uniji. Trošarine se obračunavajo pri prodaji ali uporabi specifičnih izdelkov. Zakonodajne dejavnosti Evropske unije se osredotočajo na usklajevanje in približevanje zakonodaje o tem davku, pa tudi na harmonizacijo trošarin za alkohol, tobak in energijo, s čimer bi zagotovili dobro ...

K posrednim davkom sodita davek na dodano vrednost in trošarine za alkohol, tobak in energijo. Skupni sistem davka na dodano vrednost v splošnem velja za blago in storitve, ki se kupujejo in prodajajo za uporabo v Evropski uniji. Trošarine se obračunavajo pri prodaji ali uporabi specifičnih izdelkov. Zakonodajne dejavnosti Evropske unije se osredotočajo na usklajevanje in približevanje zakonodaje o tem davku, pa tudi na harmonizacijo trošarin za alkohol, tobak in energijo, s čimer bi zagotovili dobro delovanje notranjega trga.

Neposredna obdavčitev: obdavčevanje posameznikov in podjetij

01-02-2018

Zakonodaja Evropske unije področja neposredne obdavčitve ne ureja neposredno. Kljub temu pa več direktiv in sodna praksa Sodišča Evropske unije (Sodišče) pomagajo pri oblikovanju harmoniziranih standardov za obdavčitev podjetij in fizičnih oseb. Poleg tega so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje utaje davkov in dvojne obdavčitve.

Zakonodaja Evropske unije področja neposredne obdavčitve ne ureja neposredno. Kljub temu pa več direktiv in sodna praksa Sodišča Evropske unije (Sodišče) pomagajo pri oblikovanju harmoniziranih standardov za obdavčitev podjetij in fizičnih oseb. Poleg tega so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje utaje davkov in dvojne obdavčitve.

Splošna davčna politika

01-02-2018

Obdavčevanje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega trga, zato je bila harmonizacija posrednega obdavčenja obravnavana prej kot neposredno obdavčenje. Najaktualnejša prednostna naloga politike je boj proti škodljivim davčnim utajam in izogibanju davkom. Države članice morajo davčne ukrepe sprejeti soglasno. Evropski parlament ima pravico, da predloži mnenje o davčnih zadevah ...

Obdavčevanje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega trga, zato je bila harmonizacija posrednega obdavčenja obravnavana prej kot neposredno obdavčenje. Najaktualnejša prednostna naloga politike je boj proti škodljivim davčnim utajam in izogibanju davkom. Države članice morajo davčne ukrepe sprejeti soglasno. Evropski parlament ima pravico, da predloži mnenje o davčnih zadevah, razen na področju proračuna, kjer je sozakonodajalec.

Evropska monetarna politika

01-02-2018

Evropski sistem centralnih bank obsega Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic evroobmočja. Njegov glavni cilj je ohranjati stabilne cene. Izvršilni odbor ECB pri uresničevanju tega cilja svoje odločitve opira na dvostebrno strategijo monetarne politike, izvaja pa jih s standardnimi in nestandardnimi ukrepi monetarne politike. Glavni instrumenti standardne monetarne politike ECB so operacije odprtega trga, odprte ponudbe in vzdrževanje obveznih rezerv. ECB je v odgovor ...

Evropski sistem centralnih bank obsega Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic evroobmočja. Njegov glavni cilj je ohranjati stabilne cene. Izvršilni odbor ECB pri uresničevanju tega cilja svoje odločitve opira na dvostebrno strategijo monetarne politike, izvaja pa jih s standardnimi in nestandardnimi ukrepi monetarne politike. Glavni instrumenti standardne monetarne politike ECB so operacije odprtega trga, odprte ponudbe in vzdrževanje obveznih rezerv. ECB je v odgovor na finančno krizo spremenila svojo komunikacijsko strategijo: zdaj vsebuje smernice za prihodnje gibanje obrestne mere, ki je odvisna od predvidene stabilnosti cen. Sprejela pa je tudi več nestandardnih ukrepov monetarne politike. Ti vključujejo nakup premoženja in državnih obveznic na sekundarnem trgu, da bi zagotovila stabilnost cen in učinkovito delovanje mehanizma za prenos monetarne politike.

Institucije ekonomske in monetarne unije

01-02-2018

Institucije ekonomske in monetarne unije nosijo glavno odgovornost pri določanju evropske monetarne politike, odločitvah o izdaji eura in stabilnosti cen v EU. Te institucije so: Evropska centralna banka, Evropski sistem centralnih bank (ESCB), Ekonomsko-finančni odbor, Evroskupina in Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).

Institucije ekonomske in monetarne unije nosijo glavno odgovornost pri določanju evropske monetarne politike, odločitvah o izdaji eura in stabilnosti cen v EU. Te institucije so: Evropska centralna banka, Evropski sistem centralnih bank (ESCB), Ekonomsko-finančni odbor, Evroskupina in Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).

Prihajajoči dogodki

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Drug dogodek -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Predstavitev -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Predstavitev -
FEMM LIBE

Partnerji