16

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

The potential of hydrogen for decarbonising steel production

14-12-2020

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as ...

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as the larger implications and longer-term consequences of switching to hydrogen in this key industrial sector.

What if smartphones could help contain COVID-19?

24-03-2020

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should ...

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should be tested with urgency, avoiding the further spread of the infection.

What if hydrogen could help decarbonise transport?

22-11-2019

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

What if we let consumer electricity prices fluctuate?

10-01-2019

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

What if we were to travel on levitating trains?

12-04-2018

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Javno zdravje

01-02-2018

Z Lizbonsko pogodbo, v kateri je navedeno, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi, se je okrepila vloga zdravstvene politike. Za varovanje zdravja, predvsem pa za sisteme zdravstvenega varstva so v glavnem še naprej odgovorne države članice. Kljub temu pa ima EU pomembno vlogo pri izboljšanju javnega zdravja, preprečevanju in obvladovanju bolezni, ublažitvi tveganj za zdravje ljudi in usklajevanju strategij zdravstvenega ...

Z Lizbonsko pogodbo, v kateri je navedeno, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi, se je okrepila vloga zdravstvene politike. Za varovanje zdravja, predvsem pa za sisteme zdravstvenega varstva so v glavnem še naprej odgovorne države članice. Kljub temu pa ima EU pomembno vlogo pri izboljšanju javnega zdravja, preprečevanju in obvladovanju bolezni, ublažitvi tveganj za zdravje ljudi in usklajevanju strategij zdravstvenega varstva med državami članicami. EU je uspešno izvajala celovito politiko prek zdravstvene strategije Zdravje za rast in njenega akcijskega programa za obdobje 2014–2020 ter sklopa sekundarne zakonodaje. Evropski socialni sklad plus (ESS +) bo zagotavljal financiranje tudi v programskem obdobju 2021–2027.

Zdravila in medicinski pripomočki

01-02-2018

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov urejajo pravila enotnega trga, poleg tega gre za področje, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi. Zato zanj velja strog pravni okvir, ki varuje zdravje ljudi in zagotavlja varnost teh izdelkov. Ta pravni okvir ureja celotni cikel zdravil in medicinskih pripomočkov, od njihovih preskušanj in testiranj, odobritve njihovega dajanja na trg do nadzora in odpoklica. Dostop do cenovno sprejemljivih zdravil, preprečevanje protimikrobne odpornosti, etično izvajanje ...

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov urejajo pravila enotnega trga, poleg tega gre za področje, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi. Zato zanj velja strog pravni okvir, ki varuje zdravje ljudi in zagotavlja varnost teh izdelkov. Ta pravni okvir ureja celotni cikel zdravil in medicinskih pripomočkov, od njihovih preskušanj in testiranj, odobritve njihovega dajanja na trg do nadzora in odpoklica. Dostop do cenovno sprejemljivih zdravil, preprečevanje protimikrobne odpornosti, etično izvajanje kliničnih preskušanj in pobude za raziskave in razvoj so le nekatera ključna vprašanja, s katerimi se na tem področju ukvarja Evropska unija. Da bi bili zakonodajni ukrepi in ukrepi politike v koraku z znanstvenim in tehnološkim napredkom in bi omogočali odziv na nova zdravstvena tveganja, se redno ocenjujejo in spremljajo.

Varnost hrane

01-02-2018

Cilji evropske politike za varnost hrane vsebujejo dva vidika: zaščititi zdravje ljudi in interese potrošnikov ter spodbujati ustrezno delovanje enotnega evropskega trga. Evropska unija tako zagotavlja, da se na področjih higiene krme in živil, zdravja živali, zdravstvenega varstva rastlin in preprečevanja kontaminacije živilskih izdelkov s snovmi iz okolice vzpostavijo in spoštujejo standardi glede nadzora. EU sprejema tudi predpise za označevanje živil in krme.

Cilji evropske politike za varnost hrane vsebujejo dva vidika: zaščititi zdravje ljudi in interese potrošnikov ter spodbujati ustrezno delovanje enotnega evropskega trga. Evropska unija tako zagotavlja, da se na področjih higiene krme in živil, zdravja živali, zdravstvenega varstva rastlin in preprečevanja kontaminacije živilskih izdelkov s snovmi iz okolice vzpostavijo in spoštujejo standardi glede nadzora. EU sprejema tudi predpise za označevanje živil in krme.

Okoljska politika: splošna načela in osnovni okvir

01-02-2018

Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja, odpravljanja okoljske škode pri viru ter odgovornosti povzročitelja. Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike postavljajo večletni okoljski akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.

Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja, odpravljanja okoljske škode pri viru ter odgovornosti povzročitelja. Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike postavljajo večletni okoljski akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.

Onesnaževanje zraka in obremenjenost s hrupom

01-02-2018

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka je popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določa pa tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Direktiva o okoljskem hrupu pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejetju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Ločena zakonodaja ureja onesnaževanje zraka in emisije ...

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka je popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določa pa tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Direktiva o okoljskem hrupu pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejetju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Ločena zakonodaja ureja onesnaževanje zraka in emisije hrupa iz posameznih virov.

Prihajajoči dogodki

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Predstavitev -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Predstavitev -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Predstavitev -
FISC

Partnerji