6

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Upravljanje ribištva v EU

01-01-2018

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

01-01-2018

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je bila prvi element skupne ribiške politike. Splošni cilj sedanje skupne ureditve trga je zaščititi proizvajalce ter zagotoviti okoljsko trajnostnost in gospodarsko vzdržnost trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Ključni elementi skupne ureditve trga, kot so skupni tržni standardi, obveščanje potrošnikov in organizacije proizvajalcev, so bili izboljšani in okrepljeni, uvedeni pa so bili tudi novi elementi, kot ...

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je bila prvi element skupne ribiške politike. Splošni cilj sedanje skupne ureditve trga je zaščititi proizvajalce ter zagotoviti okoljsko trajnostnost in gospodarsko vzdržnost trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Ključni elementi skupne ureditve trga, kot so skupni tržni standardi, obveščanje potrošnikov in organizacije proizvajalcev, so bili izboljšani in okrepljeni, uvedeni pa so bili tudi novi elementi, kot so tržne informacije.

Mednarodni odnosi na področju ribištva

01-01-2018

Evropska unija (EU) ima ključno vlogo pri mednarodnem sodelovanju na področju ribištva. Z zunanjo razsežnostjo svoje skupne ribiške politike želi Unija zagotoviti, da njen pravni okvir presega plovila EU, ki delujejo v mednarodnih vodah. Na podlagi ciljev SRP in načel dobrega upravljanja EU sodeluje pri številnih večstranskih sporazumih, regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter pri 30 dvostranskih ribiških sporazumih.

Evropska unija (EU) ima ključno vlogo pri mednarodnem sodelovanju na področju ribištva. Z zunanjo razsežnostjo svoje skupne ribiške politike želi Unija zagotoviti, da njen pravni okvir presega plovila EU, ki delujejo v mednarodnih vodah. Na podlagi ciljev SRP in načel dobrega upravljanja EU sodeluje pri številnih večstranskih sporazumih, regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter pri 30 dvostranskih ribiških sporazumih.

Akvakultura v Evropi

01-01-2018

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam. ...

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam.

Celostna pomorska politika Evropske unije

01-01-2018

Celostna pomorska politika Evropske unije je celovit pristop k vsem z morjem povezanim politikam EU. Temelji na zamisli, da lahko Unija z usklajevanjem številnih medsebojno povezanih dejavnosti v zvezi z oceani, morji in obalami zagotovi večje donose pomorskih dejavnosti ob manjšem vplivu na okolje. Zato je njen cilj okrepiti tako imenovano modro gospodarstvo, ki zajema vse pomorske gospodarske dejavnosti.

Celostna pomorska politika Evropske unije je celovit pristop k vsem z morjem povezanim politikam EU. Temelji na zamisli, da lahko Unija z usklajevanjem številnih medsebojno povezanih dejavnosti v zvezi z oceani, morji in obalami zagotovi večje donose pomorskih dejavnosti ob manjšem vplivu na okolje. Zato je njen cilj okrepiti tako imenovano modro gospodarstvo, ki zajema vse pomorske gospodarske dejavnosti.

Evropsko ribištvo v številkah

01-01-2018

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2020 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2017), ribogojstvu (2016) in ribiškem predelovalnem sektorju (2017) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017(preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo ...

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2020 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2017), ribogojstvu (2016) in ribiškem predelovalnem sektorju (2017) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017(preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do leta 2020 (preglednica V).