11

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Skupna ribiška politika: nastanek in razvoj

01-01-2018

Skupna ribiška politika je bila prvič izoblikovana v Rimski pogodbi. Sprva je bila povezana s skupno kmetijsko politiko, sčasoma pa je postala bolj neodvisna. Glavni cilj skupne ribiške politike, kot je bil spremenjen leta 2002, je zagotoviti trajnostno ribištvo ter prihodke in stabilna delovna mesta za ribiče. Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedenih več sprememb ribiške politike. Svet in Parlament sta leta 2013 dosegla sporazum o novi skupni ribiški politiki za dolgoročno okoljsko, gospodarsko in socialno ...

Skupna ribiška politika je bila prvič izoblikovana v Rimski pogodbi. Sprva je bila povezana s skupno kmetijsko politiko, sčasoma pa je postala bolj neodvisna. Glavni cilj skupne ribiške politike, kot je bil spremenjen leta 2002, je zagotoviti trajnostno ribištvo ter prihodke in stabilna delovna mesta za ribiče. Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedenih več sprememb ribiške politike. Svet in Parlament sta leta 2013 dosegla sporazum o novi skupni ribiški politiki za dolgoročno okoljsko, gospodarsko in socialno trajnost ribolovnih dejavnosti in dejavnosti ribogojstva.

Upravljanje ribištva v EU

01-01-2018

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.

Ribiški nadzor in njegovo izvrševanje

01-01-2018

Namen ribiškega nadzora in njegovega izvrševanja je zagotoviti pravilno uporabo predpisov o ribolovu ter po potrebi zahtevati izpolnjevanje teh pravil. V tem pogledu so pristojnosti in odgovornosti porazdeljene med države članice, Komisijo in gospodarske subjekte. Proti državam članicam, ki ne delujejo v skladu s temi pravili, se lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitev.

Namen ribiškega nadzora in njegovega izvrševanja je zagotoviti pravilno uporabo predpisov o ribolovu ter po potrebi zahtevati izpolnjevanje teh pravil. V tem pogledu so pristojnosti in odgovornosti porazdeljene med države članice, Komisijo in gospodarske subjekte. Proti državam članicam, ki ne delujejo v skladu s temi pravili, se lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitev.

Strukturna pomoč za ribištvo

01-01-2018

Evropska ribiška politika se je sprva financirala iz finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, v obdobju 2007–2013 iz Evropskega sklada za ribištvo, v obdobju 2014–2020 pa se financira iz novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, katerega vrednost znaša 6,4 milijarde EUR. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo pomaga ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, obalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva ter financira projekte za odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje ...

Evropska ribiška politika se je sprva financirala iz finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, v obdobju 2007–2013 iz Evropskega sklada za ribištvo, v obdobju 2014–2020 pa se financira iz novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, katerega vrednost znaša 6,4 milijarde EUR. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo pomaga ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, obalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva ter financira projekte za odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja ob evropskih obalah.

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

01-01-2018

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je bila prvi element skupne ribiške politike. Splošni cilj sedanje skupne ureditve trga je zaščititi proizvajalce ter zagotoviti okoljsko trajnostnost in gospodarsko vzdržnost trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Ključni elementi skupne ureditve trga, kot so skupni tržni standardi, obveščanje potrošnikov in organizacije proizvajalcev, so bili izboljšani in okrepljeni, uvedeni pa so bili tudi novi elementi, kot ...

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je bila prvi element skupne ribiške politike. Splošni cilj sedanje skupne ureditve trga je zaščititi proizvajalce ter zagotoviti okoljsko trajnostnost in gospodarsko vzdržnost trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Ključni elementi skupne ureditve trga, kot so skupni tržni standardi, obveščanje potrošnikov in organizacije proizvajalcev, so bili izboljšani in okrepljeni, uvedeni pa so bili tudi novi elementi, kot so tržne informacije.

Mednarodni odnosi na področju ribištva

01-01-2018

Evropska unija (EU) ima ključno vlogo pri mednarodnem sodelovanju na področju ribištva. Z zunanjo razsežnostjo svoje skupne ribiške politike želi Unija zagotoviti, da njen pravni okvir presega plovila EU, ki delujejo v mednarodnih vodah. Na podlagi ciljev SRP in načel dobrega upravljanja EU sodeluje pri številnih večstranskih sporazumih, regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter pri 30 dvostranskih ribiških sporazumih.

Evropska unija (EU) ima ključno vlogo pri mednarodnem sodelovanju na področju ribištva. Z zunanjo razsežnostjo svoje skupne ribiške politike želi Unija zagotoviti, da njen pravni okvir presega plovila EU, ki delujejo v mednarodnih vodah. Na podlagi ciljev SRP in načel dobrega upravljanja EU sodeluje pri številnih večstranskih sporazumih, regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter pri 30 dvostranskih ribiških sporazumih.

Akvakultura v Evropi

01-01-2018

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam. ...

Proizvodnja na področju akvakulture v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena v primerjavi s povečanjem proizvodnje morskih proizvodov na svetovni ravni. Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen svetovalni svet za akvakulturo. Ta organ sestavljajo predstavniki industrije in drugih ustreznih organizacij deležnikov ter svetuje evropskim institucijam in državam članicam.

Celostna pomorska politika Evropske unije

01-01-2018

Celostna pomorska politika Evropske unije je celovit pristop k vsem z morjem povezanim politikam EU. Temelji na zamisli, da lahko Unija z usklajevanjem številnih medsebojno povezanih dejavnosti v zvezi z oceani, morji in obalami zagotovi večje donose pomorskih dejavnosti ob manjšem vplivu na okolje. Zato je njen cilj okrepiti tako imenovano modro gospodarstvo, ki zajema vse pomorske gospodarske dejavnosti.

Celostna pomorska politika Evropske unije je celovit pristop k vsem z morjem povezanim politikam EU. Temelji na zamisli, da lahko Unija z usklajevanjem številnih medsebojno povezanih dejavnosti v zvezi z oceani, morji in obalami zagotovi večje donose pomorskih dejavnosti ob manjšem vplivu na okolje. Zato je njen cilj okrepiti tako imenovano modro gospodarstvo, ki zajema vse pomorske gospodarske dejavnosti.

Evropsko ribištvo v številkah

01-01-2018

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2020 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2017), ribogojstvu (2016) in ribiškem predelovalnem sektorju (2017) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017(preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo ...

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2020 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2017), ribogojstvu (2016) in ribiškem predelovalnem sektorju (2017) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017(preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2017 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do leta 2020 (preglednica V).

Prihajajoči dogodki

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Delavnica -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Predstavitev -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Predstavitev -
FEMM

Partnerji