18

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Avtor
Ključna beseda
Datum

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Varnost hrane

01-02-2018

Cilji evropske politike za varnost hrane vsebujejo dva vidika: zaščititi zdravje ljudi in interese potrošnikov ter spodbujati ustrezno delovanje enotnega evropskega trga. Evropska unija tako zagotavlja, da se na področjih higiene krme in živil, zdravja živali, zdravstvenega varstva rastlin in preprečevanja kontaminacije živilskih izdelkov s snovmi iz okolice vzpostavijo in spoštujejo standardi glede nadzora. EU sprejema tudi predpise za označevanje živil in krme.

Cilji evropske politike za varnost hrane vsebujejo dva vidika: zaščititi zdravje ljudi in interese potrošnikov ter spodbujati ustrezno delovanje enotnega evropskega trga. Evropska unija tako zagotavlja, da se na področjih higiene krme in živil, zdravja živali, zdravstvenega varstva rastlin in preprečevanja kontaminacije živilskih izdelkov s snovmi iz okolice vzpostavijo in spoštujejo standardi glede nadzora. EU sprejema tudi predpise za označevanje živil in krme.

Okoljska politika: splošna načela in osnovni okvir

01-02-2018

Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja, odpravljanja okoljske škode pri viru ter odgovornosti povzročitelja. Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike postavljajo večletni okoljski akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.

Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja, odpravljanja okoljske škode pri viru ter odgovornosti povzročitelja. Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike postavljajo večletni okoljski akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.

Onesnaževanje zraka in obremenjenost s hrupom

01-02-2018

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka je popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določa pa tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Direktiva o okoljskem hrupu pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejetju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Ločena zakonodaja ureja onesnaževanje zraka in emisije ...

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka je popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določa pa tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Direktiva o okoljskem hrupu pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejetju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Ločena zakonodaja ureja onesnaževanje zraka in emisije hrupa iz posameznih virov.

Varstvo voda in gospodarjenje z njimi

01-02-2018

Voda je osnovni pogoj za življenje ljudi, živali in rastlin ter za gospodarstvo. Varstvo voda in gospodarjenje z njimi pa se ne smeta ustaviti na državni meji. Okvirna direktiva o vodah Evropske unije oblikuje okvir za varovanje in ohranjanje čiste vode v Evropski uniji ter za njeno dolgoročno in trajnostno rabo. Dopolnjuje jo tudi posebna zakonodaja, med drugim tudi direktiva o pitni vodi, direktiva o kopalnih vodah, direktiva o poplavah in okvirna direktiva o morski strategije ter mednarodne pogodbe ...

Voda je osnovni pogoj za življenje ljudi, živali in rastlin ter za gospodarstvo. Varstvo voda in gospodarjenje z njimi pa se ne smeta ustaviti na državni meji. Okvirna direktiva o vodah Evropske unije oblikuje okvir za varovanje in ohranjanje čiste vode v Evropski uniji ter za njeno dolgoročno in trajnostno rabo. Dopolnjuje jo tudi posebna zakonodaja, med drugim tudi direktiva o pitni vodi, direktiva o kopalnih vodah, direktiva o poplavah in okvirna direktiva o morski strategije ter mednarodne pogodbe.

Boj proti podnebnim spremembam

01-02-2018

Na konferenci OZN o podnebnih spremembah, ki je potekala decembra 2015 v Parizu, so se pogodbenice z vsega sveta dogovorile o omejitvi globalnega segrevanja na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. EU si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, obenem pa izboljšala energetsko učinkovitost za 27 % in povečala delež obnovljivih virov energije v končni porabi na 27 %. Pomemben mehanizem v boju proti podnebnim ...

Na konferenci OZN o podnebnih spremembah, ki je potekala decembra 2015 v Parizu, so se pogodbenice z vsega sveta dogovorile o omejitvi globalnega segrevanja na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. EU si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, obenem pa izboljšala energetsko učinkovitost za 27 % in povečala delež obnovljivih virov energije v končni porabi na 27 %. Pomemben mehanizem v boju proti podnebnim spremembam je sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS).

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Implementing the Paris Agreement - COP 22

07-11-2016

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.