9

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS)

01-02-2018

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije ...

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije iz EU.

Politika finančnih storitev

01-02-2018

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva dokončati notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Pri povezovanju trgov lahko ločimo naslednje faze napredka: (1) odstranitev ovir za vstop na trge posameznih držav (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983–1992), (4) vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) svetovna finančna kriza in reforme po njej ...

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva dokončati notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Pri povezovanju trgov lahko ločimo naslednje faze napredka: (1) odstranitev ovir za vstop na trge posameznih držav (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983–1992), (4) vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) svetovna finančna kriza in reforme po njej (od leta 2007 naprej). Izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša nove izzive in bo imel najverjetneje posledice za sektor finančnih storitev v EU in širše.

Politika varstva konkurence

01-02-2018

Glavni cilj pravil Evropske unije o konkurenci je omogočiti pravilno delovanje notranjega trga Unije kot ključnega gonila za dobrobit državljanov, podjetij in družbe Evropske unije kot celote. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v ta namen vsebuje določbe, katerih cilj je preprečiti omejitve in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Bolj konkretno prepoveduje protikonkurenčne sporazume med podjetji in zlorabe tržnega položaja prevladujočih podjetij, ki bi lahko negativno vplivali na trgovino ...

Glavni cilj pravil Evropske unije o konkurenci je omogočiti pravilno delovanje notranjega trga Unije kot ključnega gonila za dobrobit državljanov, podjetij in družbe Evropske unije kot celote. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v ta namen vsebuje določbe, katerih cilj je preprečiti omejitve in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Bolj konkretno prepoveduje protikonkurenčne sporazume med podjetji in zlorabe tržnega položaja prevladujočih podjetij, ki bi lahko negativno vplivali na trgovino med državami članicami. Poleg tega so združitve in prevzemi podjetij na ravni Unije pod nadzorom Evropske komisije, ki jih lahko tudi prepove, če bi prišlo do znatnega zmanjšanja konkurence. Državna pomoč, dodeljena v korist posameznega podjetja ali izdelka, ki povzroča izkrivljanje konkurence, je sicer na splošno prepovedana, vendar se lahko v nekaterih posebnih primerih vseeno odobri. Določbe o konkurenci, razen v nekaterih izjemah, veljajo tudi za javna podjetja, javne storitve in storitve splošnega pomena.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Prihajajoči dogodki

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Predstavitev -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Predstavitev -
PECH
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Predstavitev -
AIDA

Partnerji