10

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo

01-04-2018

Pretekli in sedanji vzorci rabe virov povzročajo visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja in izčrpavanje naravnih virov. Politika Evropske unije o ravnanju z odpadki ima dolgo zgodovino in je že od nekdaj usmerjena v okoljsko bolj trajnostno ravnanje z odpadki. S časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri, in svežnjem ukrepov za krožno gospodarstvo naj bi ta trend spremenili s preoblikovanjem gospodarstva EU v trajnostno gospodarstvo do leta 2050. Štiri nove direktive o odpadkih znotraj ...

Pretekli in sedanji vzorci rabe virov povzročajo visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja in izčrpavanje naravnih virov. Politika Evropske unije o ravnanju z odpadki ima dolgo zgodovino in je že od nekdaj usmerjena v okoljsko bolj trajnostno ravnanje z odpadki. S časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri, in svežnjem ukrepov za krožno gospodarstvo naj bi ta trend spremenili s preoblikovanjem gospodarstva EU v trajnostno gospodarstvo do leta 2050. Štiri nove direktive o odpadkih znotraj nedavnega svežnja o krožnem gospodarstvu uvajajo nove cilje v zvezi s preprečevanjem nastajanja, ponovno uporabo, recikliranjem in odlaganjem odpadkov na odlagališčih.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikalije in pesticidi

01-02-2018

Namen zakonodaje Evropske unije o kemikalijah in pesticidih je varovati zdravje ljudi in okolje ter preprečiti ovire za trgovanje. To zakonodajo sestavljajo predpisi, ki urejajo trženje in uporabo posameznih kategorij kemičnih proizvodov, sklop harmoniziranih omejitev glede dajanja posameznih nevarnih snovi in pripravkov v promet ter njihove uporabe ter predpisi glede večjih nesreč v zvezi z nevarnimi snovmi in glede izvoza le-teh. Izraz „pesticidi“ zajema snovi, ki se uporabljajo za zatiranje, izkoreninjenje ...

Namen zakonodaje Evropske unije o kemikalijah in pesticidih je varovati zdravje ljudi in okolje ter preprečiti ovire za trgovanje. To zakonodajo sestavljajo predpisi, ki urejajo trženje in uporabo posameznih kategorij kemičnih proizvodov, sklop harmoniziranih omejitev glede dajanja posameznih nevarnih snovi in pripravkov v promet ter njihove uporabe ter predpisi glede večjih nesreč v zvezi z nevarnimi snovmi in glede izvoza le-teh. Izraz „pesticidi“ zajema snovi, ki se uporabljajo za zatiranje, izkoreninjenje in preprečevanje škodljivih organizmov. Mednje sodijo biocidni proizvodi in fitofarmacevtska sredstva. Uredba REACH, ki ureja registracijo, evalvacijo in avtorizacijo nevarnih snovi ter omejitve, ki zanje veljajo, je največji dosežek na ravni EU.

Biotska raznovrstnost, raba zemljišč in gozdarstvo

01-02-2018

Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju iz leta 1992 je bila zaradi sprejetja Konvencije o biološki raznovrstnosti pomemben korak naprej k ohranitvi biotske raznovrstnosti in varstvu narave. Evropska unija ima pomembno mednarodno vlogo pri iskanju rešitev za težave, kot so izgubljanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe in uničevanje tropskih deževnih pragozdov. Leta 2011 se je zavezala, da bo do leta 2020 na svojem območju ustavila izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ...

Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju iz leta 1992 je bila zaradi sprejetja Konvencije o biološki raznovrstnosti pomemben korak naprej k ohranitvi biotske raznovrstnosti in varstvu narave. Evropska unija ima pomembno mednarodno vlogo pri iskanju rešitev za težave, kot so izgubljanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe in uničevanje tropskih deževnih pragozdov. Leta 2011 se je zavezala, da bo do leta 2020 na svojem območju ustavila izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev. Izpolniti pa je treba še druge cilje, določene v direktivi o habitatih ali konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Globalni pariški sporazum, dosežen decembra 2015, o blaženju posledic podnebnih sprememb in pozneje sprejeta zakonodaja EU o izvajanju tega sporazuma naj bi pozitivno vplivala na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naslednjih desetletjih. Od leta 1992 je program LIFE najpomembnejši finančni instrument za zaščito biotske raznovrstnosti in varstvo gozdov EU.

Boj proti podnebnim spremembam

01-02-2018

Ko gre za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je Evropska unija med vodilnimi velikimi gospodarstvi. Do leta 2018 je zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 23 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 in se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla 40-odstotno zmanjšanje. Evropska komisija je decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, sedaj pa predlaga sveženj ukrepov, s katerim naj bi dodatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov do leta 2030 in razogljičili gospodarstvo EU do leta 2050 ...

Ko gre za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je Evropska unija med vodilnimi velikimi gospodarstvi. Do leta 2018 je zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 23 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 in se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla 40-odstotno zmanjšanje. Evropska komisija je decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, sedaj pa predlaga sveženj ukrepov, s katerim naj bi dodatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov do leta 2030 in razogljičili gospodarstvo EU do leta 2050 v skladu s Pariškim sporazumom. Komisija je septembra 2020 predlagala povečanje ambicioznega podnebnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, da bi do leta 2050 EU sprejela uravnotežen pristop do ogljične nevtralnosti.

Trajnostna potrošnja in proizvodnja

01-11-2017

Trajnostna rast je eden od glavnih ciljev Evropske unije. Spričo svetovnega pomanjkanja naravnih virov je zdaj glavni izziv za proizvajalce in potrošnike, kako „narediti več z manj“. EU se je v obdobju hitrih podnebnih sprememb in naraščajočega povpraševanja po energiji in virih s tem izzivom soočila tako, da je uvedla široko paleto politik in pobud za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Njihov namen je izboljšati okoljsko učinkovitost proizvodov v celotnem življenjskem ciklu, spodbuditi povpraševanje ...

Trajnostna rast je eden od glavnih ciljev Evropske unije. Spričo svetovnega pomanjkanja naravnih virov je zdaj glavni izziv za proizvajalce in potrošnike, kako „narediti več z manj“. EU se je v obdobju hitrih podnebnih sprememb in naraščajočega povpraševanja po energiji in virih s tem izzivom soočila tako, da je uvedla široko paleto politik in pobud za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Njihov namen je izboljšati okoljsko učinkovitost proizvodov v celotnem življenjskem ciklu, spodbuditi povpraševanje po boljših proizvodih in proizvodnih tehnologijah ter potrošnikom pomagati, da se bodo lahko ozaveščeno odločali.

Prihajajoči dogodki

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Drug dogodek -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Predstavitev -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Predstavitev -
PECH

Partnerji