Povezave, zbrane na tej strani, ponujajo vpogled v delovanje edine neposredno izvoljene institucije EU
 • Raziskovalna služba za poslance

  x

  Raziskovalna služba za poslance


  Raziskovalna služba za poslance poslancem zagotavlja prilagojene predstavitve ter raziskave o pomembnejših politikah, vprašanjih in zakonodaji EU. Je del službe za parlamentarne raziskave.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Presoja vplivov

  x

  Presoja vplivov


  Presoja vplivov opredeli predvidljive gospodarske, socialne, okoljske in druge učinke predlagane zakonodaje. Enota za presojo vplivov je del službe za parlamentarne raziskave.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Tematski sektorji

  x

  Tematski sektorji


  Pet tematskih sektorjev je odgovornih za zagotavljanje notranjega in zunanjega neodvisnega strokovnega znanja na visoki ravni, analize in politično svetovanje na zahtevo odborov in drugih parlamentarnih organov. Tesno sodelujejo pri delu odborov ter jim pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanjem demokratičnega nadzora nad politiko EU.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Znanstvene študije o prihodnosti (STOA)

  x

  Znanstvene študije o prihodnosti (STOA)


  Oddelek za znanstvene napovedi (STOA), ki deluje v okviru službe Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve, izvaja raziskave in strateško svetovanje pri presoji znanstvenih in tehnoloških možnosti ter znanstvenih napovedi. Pripravlja študije ter organizira dogodke po navodilih sveta STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Gospodarsko upravljanje

  x

  Gospodarsko upravljanje


  Oddelek za podporo gospodarskemu upravljanju poslancem zagotavlja informacije o izvajanju instrumentov za gospodarksko upravljanje in bančni nadzor v Uniji, zlasti v območju eura.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Eurobarometer EP

  x

  Eurobarometer EP


  Evropski parlament redno naroča javnomnenjske raziskave v državah članicah. Tako ostaja v stiku z mnenjem prebivalcev ter njihovimi pričakovanji glede dela EP in celotne Evropske unije.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Evropska dodana vrednost

  x

  Evropska dodana vrednost


  Študije oddelka za evropsko dodano vrednost z analiziranjem morebitnih koristi prihodnjih ukrepov Unije opredeljujejo potrebo po ukrepanju na evropski ravni. Oddelek je del službe za parlamentarne raziskave (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Spremljanje zakonodaje

Tukaj lahko sledite postopku odločanja na evropski ravni na vsakem koraku. Odkrijte, kaj se je že zgodilo in kaj sledi.

Register dokumentov

V registru so zbrani vsi uradni dokumenti, ki jih je Evropski parlament ustvaril ali prejel od 3. decembra 2001 naprej. Iščete lahko po ključni besedi, avtorju, datumu, sklicu ali vrsti dokumenta.

Spletni dnevnik službe za parlamentarne raziskovalne storitve

Spletni dnevnik službe Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve omogoča neposreden stik s strokovno skupino, ki pomaga poslancem pri raziskovanju in pripravljanju zakonodaje.

ESPAS

ESPAS je edinstven medinstitucionalni projekt, namenjen krepitvi prizadevanj EU na ključnem področju dolgoročnega načrtovanja.

ORBIS - Center za prognostične študije

Obiščite največjo knjižnico študij o možnostih na svetu. Odkrijte dolgoročne trende, ki bodo sooblikovali družbo. Preberite in poučite se o širokem razponu tem za razmislek, ki zadevajo vas in ostale državljane sveta.

URBIS - Center za študije o izvajanju

Vse objave nacionalnih parlamentov, regij, mest in socialnih partnerjev, povezane z delovnim programom Komisije.

Kratki vodič o Evropski uniji

Kratki vodniki so jedrnat, a izčrpen vir informacij, ki ponuja pregled nad evropskim združevanjem in prispevkom Evropskega parlamenta pri tem procesu. Vodniki se redno posodabljajo, najdete pa jih na spletnem mestu Think Tank ali na spletni strani s kratkimi vodniki.

Knjigarna EU

Vse publikacije EU so na voljo v knjigarni EU, spletni knjigarni, knjižnici in arhivu publikacij v institucijah EU.