Europaparlamentet: befogenheter

01-01-2018

Genom att utöva sina olika uppgifter befäster Europaparlamentet sin institutionella roll i utformningen av den europeiska politiken. Parlamentet säkrar respekten för de demokratiska principerna inom EU genom sitt deltagande i lagstiftningsprocessen, sina budget- och kontrollbefogenheter, sin medverkan i fördragsöversyner och sin interventionsrätt vid EU- domstolen.

Genom att utöva sina olika uppgifter befäster Europaparlamentet sin institutionella roll i utformningen av den europeiska politiken. Parlamentet säkrar respekten för de demokratiska principerna inom EU genom sitt deltagande i lagstiftningsprocessen, sina budget- och kontrollbefogenheter, sin medverkan i fördragsöversyner och sin interventionsrätt vid EU- domstolen.