Europaparlamentet: organisation och funktion

01-02-2018

Europaparlamentets organisation och funktion regleras i parlamentets arbetsordning. Verksamheten bedrivs genom politiska organ, utskott, delegationer och politiska grupper.

Europaparlamentets organisation och funktion regleras i parlamentets arbetsordning. Verksamheten bedrivs genom politiska organ, utskott, delegationer och politiska grupper.