Europaparlamentet: förbindelser med de nationella parlamenten

01-01-2018

Den europeiska integrationen har lett till att de nationella parlamentens roll har förändrats. Olika instrument för samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten har tagits fram för att garantera effektiv demokratisk kontroll av EU:s lagstiftande på alla nivåer. Denna tendens har stärkts i och med de bestämmelser som har tillkommit genom Lissabonfördraget.

Den europeiska integrationen har lett till att de nationella parlamentens roll har förändrats. Olika instrument för samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten har tagits fram för att garantera effektiv demokratisk kontroll av EU:s lagstiftande på alla nivåer. Denna tendens har stärkts i och med de bestämmelser som har tillkommit genom Lissabonfördraget.