EU:s utgifter

01-05-2018

Budgetutgifterna godkänns gemensamt av rådet och parlamentet. EU:s årliga budget måste respektera de årliga budgettak som man kommit överens om i den fleråriga budgetramen för olika program och politikområden, såsom sammanhållningspolitiken, jordbrukspolitiken och politiken för yttre förbindelser. Med hjälp av flexibilitetsinstrument kan EU reagera på oförutsedda behov. Utnyttjandet av finansiella instrument skapar en hävstångseffekt när det gäller EU:s utgifter.

Budgetutgifterna godkänns gemensamt av rådet och parlamentet. EU:s årliga budget måste respektera de årliga budgettak som man kommit överens om i den fleråriga budgetramen för olika program och politikområden, såsom sammanhållningspolitiken, jordbrukspolitiken och politiken för yttre förbindelser. Med hjälp av flexibilitetsinstrument kan EU reagera på oförutsedda behov. Utnyttjandet av finansiella instrument skapar en hävstångseffekt när det gäller EU:s utgifter.