Konsumentpolitik: principer och instrument

01-11-2017

En ändamålsenlig konsumentskyddspolitik säkerställer att den inre marknaden fungerar väl och effektivt[1]. Syftet är att garantera konsumenternas rättigheter gentemot näringsidkare och att tillhandahålla ytterligare skydd för sårbara konsumenter[2]. Konsumentskyddsbestämmelserna kan förbättra marknadssituationen inom hela ekonomin. De gör marknaderna rättvisare, och tack vare den förbättrade kvaliteten på konsumentinformationen kan de leda till marknader som är grönare och mer socialt inriktade. Att ge ökad makt åt konsumenterna och effektivt skydda såväl deras trygghet som deras ekonomiska intressen har kommit att bli mycket viktiga mål för EU:s politik.

En ändamålsenlig konsumentskyddspolitik säkerställer att den inre marknaden fungerar väl och effektivt[1]. Syftet är att garantera konsumenternas rättigheter gentemot näringsidkare och att tillhandahålla ytterligare skydd för sårbara konsumenter[2]. Konsumentskyddsbestämmelserna kan förbättra marknadssituationen inom hela ekonomin. De gör marknaderna rättvisare, och tack vare den förbättrade kvaliteten på konsumentinformationen kan de leda till marknader som är grönare och mer socialt inriktade. Att ge ökad makt åt konsumenterna och effektivt skydda såväl deras trygghet som deras ekonomiska intressen har kommit att bli mycket viktiga mål för EU:s politik.