Peace-programmet för Nordirland

01-11-2017

Syftet med EU:s Peace-program är att stödja fred och försoning och främja ekonomiska och sociala framsteg i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland.

Syftet med EU:s Peace-program är att stödja fred och försoning och främja ekonomiska och sociala framsteg i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland.