Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

01-04-2018

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansierades tidigare genom en enda fond, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), som den 1 januari 2007 ersattes av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansierades tidigare genom en enda fond, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), som den 1 januari 2007 ersattes av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).