Instrumenten för och reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken

01-04-2018

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått fem stora reformer, varav de senaste gjordes 2003 (halvtidsöversyn), 2009 (hälsokontrollen) och 2013 (för budgetperioden 2014–2020). De första diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 inleddes 2016 och motsvarande lagstiftningsförslag lades fram i juni 2018.

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått fem stora reformer, varav de senaste gjordes 2003 (halvtidsöversyn), 2009 (hälsokontrollen) och 2013 (för budgetperioden 2014–2020). De första diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 inleddes 2016 och motsvarande lagstiftningsförslag lades fram i juni 2018.