Den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare: politik för landsbygdsutveckling

01-04-2018

Den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), EU: s politik för landsbygdsutveckling, är utformad för att stödja landsbygdsområden i unionen och klara av de många olika ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga utmaningar som 2000-talet står inför. En högre grad av flexibilitet (i jämförelse med den första pelaren) gör det möjligt för regionala, nationella och lokala myndigheter att utforma sina individuella sjuåriga program för landsbygdsutveckling utifrån en europeisk åtgärdsmeny. Till skillnad från den första pelaren, som helt och hållet finansieras av EU, samfinansieras andra pelarens program med EU-medel och regionala eller nationella medel.

Den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), EU: s politik för landsbygdsutveckling, är utformad för att stödja landsbygdsområden i unionen och klara av de många olika ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga utmaningar som 2000-talet står inför. En högre grad av flexibilitet (i jämförelse med den första pelaren) gör det möjligt för regionala, nationella och lokala myndigheter att utforma sina individuella sjuåriga program för landsbygdsutveckling utifrån en europeisk åtgärdsmeny. Till skillnad från den första pelaren, som helt och hållet finansieras av EU, samfinansieras andra pelarens program med EU-medel och regionala eller nationella medel.