På väg mot den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

01-04-2018

Den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som antogs 2013 trädde i kraft 2015. EU-institutionerna har åtagit sig att anta en ny reform med beaktande av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 före utgången av den nuvarande perioden (2020).

Den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som antogs 2013 trädde i kraft 2015. EU-institutionerna har åtagit sig att anta en ny reform med beaktande av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 före utgången av den nuvarande perioden (2020).