Den gemensamma jordbrukspolitiken i siffror

01-04-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): jordbruks- och livsmedelsindustrin i medlemsstaterna (tabell II), införlivande av miljöhänsyn (tabell III), EU:s skogar (tabell IV), budgetramen och utgifter (tabellerna I och V) och handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter (tabell VI).

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): jordbruks- och livsmedelsindustrin i medlemsstaterna (tabell II), införlivande av miljöhänsyn (tabell III), EU:s skogar (tabell IV), budgetramen och utgifter (tabellerna I och V) och handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter (tabell VI).