Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen

01-01-2018

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.