Det europeiska fisket i siffror

01-01-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).