Vägtransport: trafik- och säkerhetsbestämmelser

01-02-2018

Ett av EU:s mål för perioden 2010–2020 var att skapa ett europeiskt område för trafiksäkerhet. Befogenheten på detta område ligger främst hos medlemsstaterna. EU:s åtgärder är därför främst inriktade på fordonens tekniska tillstånd, transport av farligt gods och vägnätens säkerhet.

Ett av EU:s mål för perioden 2010–2020 var att skapa ett europeiskt område för trafiksäkerhet. Befogenheten på detta område ligger främst hos medlemsstaterna. EU:s åtgärder är därför främst inriktade på fordonens tekniska tillstånd, transport av farligt gods och vägnätens säkerhet.