Tre länder i det östliga partnerskapet: Ukraina, Moldavien och Vitryssland

01-01-2018

EU:s östliga partnerskap, som inrättades 2009, omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Det inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och god samhällsstyrning, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmar utom Vitryssland ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.

EU:s östliga partnerskap, som inrättades 2009, omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Det inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och god samhällsstyrning, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmar utom Vitryssland ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.