Sydasien

01-01-2018

Som den största och mest befolkade kontinenten i världen är Asien av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd. EU främjar institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, men är också bekymrat över säkerheten i denna region, särskilt konflikten i Kashmir och Afghanistan. Europaparlamentet följer utvecklingen i Sydasien och har ställt sig bakom EU:s stödåtgärder för att hantera covid-19-krisen och dess inverkan på regionen, med riktat stöd till de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Som den största och mest befolkade kontinenten i världen är Asien av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd. EU främjar institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, men är också bekymrat över säkerheten i denna region, särskilt konflikten i Kashmir och Afghanistan. Europaparlamentet följer utvecklingen i Sydasien och har ställt sig bakom EU:s stödåtgärder för att hantera covid-19-krisen och dess inverkan på regionen, med riktat stöd till de mest utsatta befolkningsgrupperna.