Kommunikation till överkomliga priser för företag och konsumenter

01-02-2018

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), data- och internetanslutningstjänster har kommit i stället för traditionella telefontjänster såsom huvudsakliga produkter för både konsumenter och företag. I dag finns alltmer audiovisuellt innehåll tillgängligt på begäran samtidigt som internetuppkopplingen i form av 4G och 5G uppvisar en exponentiell tillväxt. Följaktligen har EU fastställt en lagstiftningsram för telekommunikationer som omfattar fasta och trådlösa telekommunikationer, internet, sändnings- och överföringstjänster, med hjälp av en uppsättning bestämmelser som gäller i alla EU-medlemsstater. Enligt undersökningar som nyligen gjorts för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd bidrog telekommunikationstjänsterna årligen med 86,1 miljarder euro till Europeiska unionens BNP och nya lagstiftningsåtgärder införda av Europaparlamentet skulle kunna bidra med ytterligare 40 miljarder euro.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), data- och internetanslutningstjänster har kommit i stället för traditionella telefontjänster såsom huvudsakliga produkter för både konsumenter och företag. I dag finns alltmer audiovisuellt innehåll tillgängligt på begäran samtidigt som internetuppkopplingen i form av 4G och 5G uppvisar en exponentiell tillväxt. Följaktligen har EU fastställt en lagstiftningsram för telekommunikationer som omfattar fasta och trådlösa telekommunikationer, internet, sändnings- och överföringstjänster, med hjälp av en uppsättning bestämmelser som gäller i alla EU-medlemsstater. Enligt undersökningar som nyligen gjorts för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd bidrog telekommunikationstjänsterna årligen med 86,1 miljarder euro till Europeiska unionens BNP och nya lagstiftningsåtgärder införda av Europaparlamentet skulle kunna bidra med ytterligare 40 miljarder euro.