Den överallt tillgängliga digitala inre marknaden

01-11-2017

Den digitala inre marknaden stimulerar ekonomin och förbättrar livskvaliteten genom e-handel och e-förvaltning. Marknaden och de offentliga tjänsterna håller på att utvecklas från fasta till mobila plattformar och blir i allt större grad tillgängliga överallt. Denna utveckling kräver ett europeiskt regelverk för att utveckla datormoln och gränslös mobil datakonnektivitet, samtidigt som integritet, personuppgifter och cybersäkerhet skyddas. Parlamentets lagstiftningsresultat när det gäller att skapa en europeisk digital inre marknad bidrar varje år med 177 miljarder euro extra till tillväxten i EU.

Den digitala inre marknaden stimulerar ekonomin och förbättrar livskvaliteten genom e-handel och e-förvaltning. Marknaden och de offentliga tjänsterna håller på att utvecklas från fasta till mobila plattformar och blir i allt större grad tillgängliga överallt. Denna utveckling kräver ett europeiskt regelverk för att utveckla datormoln och gränslös mobil datakonnektivitet, samtidigt som integritet, personuppgifter och cybersäkerhet skyddas. Parlamentets lagstiftningsresultat när det gäller att skapa en europeisk digital inre marknad bidrar varje år med 177 miljarder euro extra till tillväxten i EU.