Social- och sysselsättningspolitiken: allmänna principer

01-01-2018

Den europeiska integrationen har under årens lopp lett till en viktig social utveckling. Det senaste exemplet är proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som bekräftar EU:s åtagande att garantera bättre levnads- och arbetsvillkor i hela EU.

Den europeiska integrationen har under årens lopp lett till en viktig social utveckling. Det senaste exemplet är proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som bekräftar EU:s åtagande att garantera bättre levnads- och arbetsvillkor i hela EU.