Kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering

01-04-2018

Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering syftar Europeiska unionen till att stärka integrationen och sammanhållningen inom det europeiska samhället och ge alla medborgare tillgång till möjligheter och resurser på lika villkor.

Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering syftar Europeiska unionen till att stärka integrationen och sammanhållningen inom det europeiska samhället och ge alla medborgare tillgång till möjligheter och resurser på lika villkor.