Arbetstagares rätt till information, samråd och deltagande

01-02-2018

Europeiska unionen kompletterar medlemsstaternas insatser för arbetstagares rätt till information och samråd genom att anta minimikrav med hjälp av direktiv eller genom åtgärder avsedda att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.

Europeiska unionen kompletterar medlemsstaternas insatser för arbetstagares rätt till information och samråd genom att anta minimikrav med hjälp av direktiv eller genom åtgärder avsedda att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.